Utbildningsnivåer


Under ridutbildningens gång följer man en utbildningsplan.

Eleverna i en ridgrupp befinner sig på ungefär samma utbildningsnivå och tränar mest på de saker som anges för nivån.
Ibland går man dock tillbaka och repeterar moment från en tidigare nivå och ibland känner man lite på övningar på en högre nivå.


Det anges i lektionsschemat vilken nivå gruppen tillhör.


Nybörjare

 • Regler i stallet
 • Grundläggande häst- och stallskötsel
 • Sadling och tränsning
 • Upp- och avsittning
 • Lodrätt sits och lätt sits
 • Enkla ridvägar såsom snett igenom, rätt upp, halvt igenom
 • Lättridning
 • Skritta och trava över bommar


Märke I

 • Sitta upp själv
 • Ändra stigläder själv
 • Rida utan ledare
 • Fortsättning ridvägar; volt, volt tillbaka, på volterna, byt om volt, vänd igenom volten, serpentiner
 • Rätt sittben
 • Hörnpasseringar
 • Börja med galopp
 • Börja med hoppning
 • Inverkansövningar (start och stopp på bestämda platser etc.)


Märke II

 • Helt behärska uppsittning samt ändring av stigläder
 • Kunna sadla och tränsa utan hjälp
 • Balansövningar
 • Inverka för mer kontroll av hästen
 • Ställning
 • Tempoväxlingar
 • Känna rätt galopp
 • Kunna redogöra för hästens gångarter
 • Kunna redogöra för ryttarens hjälper
 • Introduktion av hästens form på tygeln
 • Börja med sidvärtsrörelser
 • Börja med programridning, rida ett LC-program
 • Känna till olika hindertyper
 • Börja hoppa i galopp
 • Hoppa enklare banor


Märke III

 • Inverka för att få hästen mellan hjälperna, och att gå på tygel
 • Skänkelvikningar och framdelsvändning, kunna redogöra för rörelsens utseende samt de olika hjälperna
 • Fortsättning med ställning och även böjning
 • Halvhalter
 • Galoppfattningar från skritt
 • Börja med förvänd galopp
 • Börja med bakdelsvändningar
 • Ryggning
 • Banhoppning
 • Hoppning av kombinationer och serier
 • Hoppning på böjda spår
 • Balansövningar över hinder


Märke IV

 • Olika hästar arbetas i olika form
 • Grunder i unghästutbildning
 • Påbörja samlande arbete, dvs. skolor (öppna, sluta, förvänd sluta)
 • Mellangångarter
 • Korta och länga galoppsprång (hoppning)
 • Avståndsbedömning (hoppning)