Värdegrund


  • Föreningen har en verksamhet där alla känner sig välkomna.
    Vi tar hand om nya medlemmar på ett inbjudande och organiserat sätt.

 

  • Föreningen skall präglas av bra stämning och en hög trivselnivå där vi visar respekt och empati för varandra.

 

  • När vi är i stallet hjälps vi åt och stöttar de som behöver hjälp och vi är goda förebilder.

 

  • Vi visar hänsyn till andra människor, djur, natur och miljö.

 

  • Mobbing, våld, droger och främlingsfientlighet tolereras inte och skall aktivt motarbetas. 

 

  • Värdegrunden gäller för alla föreningens verksamheter.


Likabehandlingsplan