Incidentrapportering

Svenska Ridsportförbundet vill på olika sätt minska antalet olyckor inom ridsporten genom ett gemensamt systematiskt säkerhetsarbete och lanserade 2023 ett nytt verktyg för incidentrapportering. Genom att registrera alla tillbud och alla olyckor kan vi tillsammans samla kunskap om var, när, hur och varför händelser sker och utifrån detta vidta åtgärder för ökad säkerhet.


Verktyget för incidentrapportering finns HÄR


Hur man rapporterar en händelse (incident)

Vid en incident ("här kunde det gått illa") eller en olycka görs incidentrapportering via länken ovan som fungerar både i mobil och dator.

När du registrerat en händelse får föreningen ett meddelande till sin mailadress. Den som rapporterat in händelsen får en återkoppling från föreningen när incidentrapporten är behandlad och avslutad.